Vedere de pe terasa clădirii I.C.R.E.T.

Vedere de pe terasa clădirii I.C.R.E.T. (Întreprinderea de Construcții și Reparații Echipamente de Telecomunicații) din str. Izvor nr. 112. Cu excepția Poștei Puișor, aflată în mijloc, în plan îndepărtat, toate construcțiile au fost demolate. În stânga se afla clădirea care adăpostea Tipografia Armatei și a Buletinului Oficial, din str. Izvor nr. 139, precum și bifurcaţia străzilor Izvor şi Puişor, iar în dreapta – casele de pe strada Linia Arsenalului, care ieșea în Calea 13 Septembrie. În mijlocul imaginii este autobaza Transcom. Fotografia a fost realizată de Iliaș Duțescu în anul 1982.