E mereu interesant de observat cum s-a modificat Bucureștiul de-a lungul epocilor.

[EVOLUȚII] E mereu interesant de observat cum s-a modificat Bucureștiul de-a lungul epocilor. Am găsit două cadre la 20 și un pic de ani distanță, același colț al bulevardului Brătianu cu strada Doamnei, lângă Piața Universității:

► Finalul anilor ’30. Nou-trasatul bulevard Brâncoveanu (azi b-dul I. C. Brătianu) ajunsese la strada Doamnei și se pregătea să înglobeze segmentul de început al b-dului Colței, care pe planul inițial începea de la intersecția cu strada Doamnei și mergea până la Piața Victoriei, pe actualul traseu al bulevardelor Bălcescu și Magheru. În stânga fusese finalizată extensia unei clădiri din 1875 aparținând societății financiare Creditul Funciar Rural. În dreapta, colțul era ocupat de o clădire de final de secol 19, în stil neoclasic francez/eclectic cu cupolă, care urma să fie demolată pentru că nu se încadra în aliniamentul noii axe nord-sud a orașului. Pe fundal, cupolele Băncii Franco-Române, azi Centrul Ceh (Czech Centre Bucharest) și Bisericii Ruse de pe strada G-ral Ion Ghica.

► 1961. După ce în perioada celui de-al Doilea Război Mondial și în anii ’50 terenul rezultat în urma demolării clădirii cu cupolă stătuse viran, a apărut acolo un proiect nou de locuințe colective, în stil simplu modernist postbelic, cu portic (șir de colonade) generos pe latura cu strada Doamnei. Între timp b-dul Brâncoveanu fusese redenumit b-dul 1848 (azi b-dul I. C. Brătianu). Pe partea opusă, fostul Credit Funciar Rural adăpostea instituții precum Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții.

În prezent colțul ăsta de stradă arată mai rău, blocul din 1961 e degradat și agresat de reclame pe fațadă, iar fostul Credit Funciar Rural deși renovat, e mansardat odios (acoperiș-ciupercă). Conștientizarea evoluției sau involuției unor spații urbane bucureștene ajută mai bine la înțelegerea orașului, prin definiție haotic.

foto 1961: Arhiva digitală a Uniunii Arhitecților din România