În jurul anului 1870, actuala Piață a Unirii s-a numit „24 Ianuarie“.

BUCUREȘTI.
În jurul anului 1870, actuala Piață a Unirii s-a numit „24 Ianuarie“. Atunci, piața era mărginită de Calea Craiovei (mai târziu, Calea Rahovei), Biserica Domnița Bălașa, Bulevardul Municipal (mai târziu Bulevardul Maria) și de albia Dâmboviței. Pe latura de vest a pieței se găsea Hala cea Mare (Hala Ghica), iar lângă ea era vechiul local al Primăriei Capitalei. Tot atunci, Hanul lui Manuc, aflat pe latura de nord a pieței, a fost supus modernizărilor, devenind (în 1873) Hotel Dacia.