Astfel arăta rondul Udricani în iarna demolărilor din zonă (1986-1987).

sursa-Cartierul Evreiesc

Din fericire, clădirile din imagine s-au păstrat: casa din Udricani 16 şi biserica, cu intrare din str. Iuliu Barasch. În schimb, în spatele fotografului venea tăvălugul, dispărând totul în jurul Sinagogii Mari…
După revoluţie, biserica a fost restaurată, fiind totodată readusă înfăţişarea sa veche, de la urma neoclasică pe care o avea, la arhitectura brâncovenească.
În rond se poate vedea aerisirea adăpostului ALA.
foto: Paul Filip (cca. 1986)

Din arhiva personală Cartierul Evreiesc