În Bucureștii Noi, există o clădire azi abandonată care iese în evidență în zona stației de metrou Parc Bazilescu.

În Bucureștii Noi, există o clădire azi abandonată care iese în evidență în zona stației de metrou Parc Bazilescu. E vorba de fostul Cinematograf „Înfrățirea între popoare”. Clădirea, practic centrul cultural al zonei, a fost construită între 1953-1955, odată cu blocurile din stânga și dreapta ei, la bulevard.

Ansamblul e de factură stalinistă, stil promovat în epocă de autorități. Elementele neoclasicizante și romantice negau progresul adus de modernismul interbelic, inspirat din Vest.