Cum se întoarce Bucureştiul acasă-Biserica Rusă

 

O notabilă prezenţă în peisajul arhitecturii bucureştene este Biserica Rusă. In 1905, ambasadorul rus Giers, lansează iniţiativa construirii unei biserici ruse la Bucureşti, cu aprobarea Curţii Imperiale de la Sankt Petersburg, care a şi pus la dispoziţie suma de 600.000 ruble din aur.

Responsabil cu planurile a fost arhitectul rus Preobrajenschi. Ornamentele şi o parte din icoanele de pe pereţii exteriori au fost executate de pictori şi sculptori ruşi şi italieni.

Pictura, ce acoperă aproape 1150 metrii pătraţi, a fost realizata în tehnica uleiului mat de pictorul Vasiliev, fiind singura sa operă realizată în afara graniţelor Rusiei.

Catapeteasma, sculptată în lemn şi poleită cu foiţă din aur, a fost făcută la Moscova după modelul celei din catedrala „Sfinţii Apostoli” din Moscova.

Biserica, are formă de cruce, iar stilul este evident rusesc, redat şi de forma celor şapte turle. Până la Primul Război Mondial, biserica a servit în exclusivitate drept capelă pentru legaţia Rusă.

După revoluţia bolşevică din Rusia şi încheierea Primului Război Mondial, fostul ambasador ţarist la Bucureşti, Poklevski-Koziell, a rămas oarecum liderul neoficial al comunităţii ruse din România, ocupându-se şi de biserică.

O dată cu restabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi U.R.S.S., în 1934, Poklevski-Koziell transferă administrarea bisericii legaţiei Iugoslaviei, creând astfel o dispută diplomatică.

Din 1935, fosta biserică rusă cu hramul Sfântului Nicolae, a trecut sub autoritatea statului român şi în jurisdicţia Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor care, în acord cu Ministerul Cultelor, a pus-o la dispoziţia Universităţii pentru a servi drept capela studenţilor şi profesorilor (având în vedere proximitatea Universităţii dar şi perspectiva bisericii dinspre Universitate). Intre 1947 – 1957 biserica va trece din nou sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei, iar în 1957 patriarhul Alexei hotărăşte trecerea Bisericii Ruse din Bucureşti în jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române. In ianuarie 1922, Sfântul Sinod şi Preafericitul Teoctist hotărăsc să redea biserica studenţilor.