Militari

Imagine din cartierul Militari
(în prim plan, pergolele din piața Veteranilor, în fundal – trei blocuri de garsoniere)
 

Ansamblul de locuinţe de pe bd. Păcii – bd. Armata Poporului reprezintă o primă etapă în realizarea construcţiei cartierului Militari. Se prevăd a se construi în această etapă apartamente care vor asigura cazarea a cca. 30.000 de locuitori, două complexe comerciale, o şcoală cu 24 de clase şi un dispensar cu serviciu de stomatologie. În zona industrială Militari lucrează peste 15.00 de oameni ai muncii.

În etapa finală, în afara blocurilor de locuinţe, ansamblul va cuprinde 3 complexe comerciale (Veteranilor, Gorjului, Apusului n.n.), un centru comercial de cartier, două dispensare, o şcoală, creşe, grădiniţe, spaţii de joc pentru copii, garaje supra şi subterane, spaţii pentru parcaje, mari spaţii verzi. S-a căutat să se doteze ansamblul cu tot ceea ce este necesar pentru a se asigura un confort urban corespunzător cerinţelor actuale şi de viitor ale oamenilor muncii.

S-a încercat o amplasare cât mai judicioasă a blocurilor pe teren pentru a permite o cât mai bună repartizare a dotărilor, a spaţiilor libere plantate, a spaţiilor de joc pentru copii etc.

În dorinţa de a realiza o organizare urbanistică optimă, trebuie menţionat faptul că nu s-a neglijat situaţia existentă a schemei stradale care va fi păstrată o perioadă mai îndelungată, până ce se va reconstrui întregul cartier Militari. La amplasarea blocurilor şi a dotărilor s-a ţinut seama de străzile existente ca şi de construcţiile bune şi s-a căutat să se obţină, chiar din prima etapă, un ansamblu închegat, cât mai organizat şi cât mai armonios, legat de reţeaua stradală existentă, care nu stânjeni cu nimic compoziţia prevăzută pentru etapa finală.

Este adevărat că problemă aspectului monoton al noilor ansambluri de locuinţe din orice oraş al ţării şi a varietăţii, originalităţii în arhitectură, preocupă din ce în ce mai mult pe proiectanţi. Pentru crearea unei arhitecturi unitare, care să poarte o amprentă proprie, să evite monotonia şi simplitatea exagerată, colectivul nostru de proiectare a depus eforturi deosebite. În acest sens au fost folosite şase tipuri de secţiuni principale. De asemenea, tot pentru a se obţine o mai mare varietate, au fost folosite mai multe tipuri de structuri de rezistenţă : panouri mari, zidărie portantă, cofraje glisante şi monolit-celulară. La aceasta se adaugă marea varietate de înălţime a blocurilor de locuit. Amplasarea dotărilor a fost studiată cu atenţie pentru a crea centre de atracţie.

Pentru a obţine un rezultat cât mai apropiat de scopul propus, proiectanţii colectivului nostru de proiectare au preconizat o gamă variată de finisaje, printre care ceramica şi terasitul ; trebuie remarcat faptul că faţada şcolii din acest ansamblu va fi în întregime finisată cu plăci ceramice.

arh. George Mularidis

[Arhitectura, 1965]

Imagine din cartierul Militari în anii 1970
(zona din spatele pieței Veteranilor, în fața celor trei blocuri de garsoniere)