din zbor

… pare-se că se construiește, ceva – în sfîrșit! – pe colțul dintre Griviței și Buzești:

Colțul rămăsese viran de cînd hăul; ființase un soi de terasă cîndva pe-aici, în negura vremurilor.