Locuinţe pentru funcţionarii publici

După război, Statul, recunoscând situaţia creată funcţionarilor publici, printr-un tratament inferior nevoilor lor, a căutat mijlocul de a le veni în ajutor cu locuinţe, unele instituţii înlesnindu-le credite, pe termene lungi, spre a-şi face case proprii, iar altele construind case cu apartamente, care să adăpostească pe funcţionari numai în timpul cât funcţionează efectiv.

Ministerul de Finanţe a încercat ambele soluţiuni.

Din experienţa făcută cu împrumuturile cu dobândă de 1% pe 30 de ani s-a dovedit că soluţia de a se acorda credite pentru construcţii de case proprii este riscantă şi defectuoasă, pentru mai multe motive.

Soluţia ca Statul să construiască locuinţe pentru funcţionari rămâne cea mai practică. Prin acest mijloc Statul, proprietar al clădirilor, pune apartamente la dispoziţia funcţionarilor numai atâta timp cât aceştia îi aduc servicii efective, în schimbul chiriei legale şi a unei mici contribuţii pentru întreţinerea imobilului. Cu modul acesta, toate generaţiile de funcţionari vor fi adăpostite în astfel de clădiri, Statul dobândind un permanent mijloc de a-i ajuta, pe toţi, fără deosebire.

Înainte de război, s-au construit case numai cu parter şi case cu parter şi etaj cuprinzând câte o locuinţă, câte două sau câte patru, grupate, toate locuinţele având curte şi grădiniţă, şi deci multă lărgime în jurul casei.

După război, schimbându-se condiţiile economice, s-a căutat gruparea a cât mai multor locuinţe într-o clădire, construindu-se blocuri cu mai multe apartamente.

În anul 1926, Ministru al Finanţelor fiind Vintilă Brătianu, s-a început o asemenea clădire – pe terenul din Piaţa Lahovary no. 1 – pentru funcţionarii Direcţiei Regiei Monopolurilor de Stat, astăzi Casa Autonomă a Monopolurilor şi s-a terminat în 1929, costând suma de 70 milioane lei, fără teren. Suprafaţa clădită este de 1.800 m.p. Construcţia are parter, patru etaje şi mansardă, adăpostind 70 de familii şi 15 funcţionari nefamilişti. Imobilul este prevăzut cu tot confortul modern, încălzire centrală, ascensoare, garaje etc.

Proiectul clădirii a fost alcătuit de arhitectul Lucian Teodosiu, din Serviciul Tehnic al Casei Autonome a Monopolurilor.