Locuri frumoase din București. Palatul vechi al Băncii Naționale

Una dintre podoabele orașului, Palatul vechi al Băncii Naţionale a României, din strada Lipscani 25, a fost construit, între anii 1883-1900, după proiectul arhitecților Cassien Bernard și Albert Galleron, asistaţi de arhitecții N. Cerchez şi Const. Băicoianu.
 

 

BNR se ridică pe locul unde altădată se afla Hanul Şerban-Vodă, ridicat între 1683-1685 de Şerban Cantacuzino. Cum hanul fusese închinat de către voievod mănăstirii Cotroceni, în 1863, la secularizarea averilor mănăstireşti, a fost trecut în proprietatea statului, care, după înființarea Băncii Naționale, l-a vândut acesteia pentru ca, pe locul hanului, să-și ridice sediul.
 
Parter, Sala Ghișeelor
Palatul Băncii Naţionale a României are dimensiuni monumentale. Arhitectura sa, inspirată de stilul Louis XV, evocă de asemenea antichitatea greacă prin coloanele ionice şi corintice care împodobesc faţada. În nişele de pe faţadele pavilioanelor de colţ sunt aşezate sculpturi alegorice de Ion Georgescu, Ştefan Ionescu-Valbudea şi foarte probabil Atanasie Constantinescu la coronamentul corpului central.
 
Interioarele sunt somptuoase.
Scări monumentale de marmură se continuă cu coridoare lungi, cu decor discret.
 
Printre podoabele interiorului, se remarcă stucaturi aurite, feronerie de artă, bronzuri.
 
 
 
Nu lipsesc sculpturile în marmură, în bronz, reliefurile.
 
 
Detalii de decor din Sala Ghișeelor de la parter, care adăpostește astăzi Muzeul BNR
 
Sala Consiliului de Administrație este decorată cu picturi murale, candelabre de bronz, uși pictate.
 
 
Printre autorii picturilor,  G.D. Mirea, Nicolae Grigorescu, E. Voinescu.