Transport civilizat ca urmare a deschiderii Pasajului Basarab!

de Dr2007

Odată cu deschiderea Pasajului Basarab, se va permite crearea de legături noi, mult mai bune decât cele ,,tradiţionale” ale R.A.T.B.. Dorim să forţăm Regia să ţină cont de fluxurile de călători din PREZENT şi nu de cele din vremea în care transportul în comun avea doar rolul de a ,,căra” oamenii de la bloc la fabrică dimineaţa şi retur la ora 16. Se impune o reorganizare a traseelor, iar deschiderea acestei importante lucrări de infrastructură crează exact condiţiile necesare! Condiţiile necesare pentru a nu se ajunge la situaţia din 2006, când circulau multe trasee ,,de dublaj” pe lângă altele.

Având în vedere că R.A.T.B. este o regie autonomă subordonată Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi conform Legii Nr. 544/2001, avem dreptul să solicităm îmbunătăţirea serviciilor acestei regii, regie care trăieşte – practic – din banii noştrii, deci, cel puţin teoretic, trebuie să presteze un serviciu de transport care să ne satisfacă pe deplin nevoile de deplasare. Prin urmare, iniţiem o petiţie către R.A.T.B., petiţie ce va fi depusă la registratura regiei, împreună cu tabelele cu semnături (sperăm să fie cât mai multe). Această petiţie este menită a repara o parte din ,,nedreptăţile” în materie de transport în comun efectuate de către R.A.T.B. (precum eliminarea tramvaielor din Bd. Ghencea, inexistenţa unui traseu de tramvai între Drumul Taberei şi zona Grozăveşti, inexistenţa unei legături între Giuleşti şi Gara de Nord ş.a.).

Propuneri privind modificarea traseelor de transport în comun s-au mai făcut, multe idei bune fiind prezentate pe www.forum.metrouusor.comwww.simplybucharest.ro , dar şi aici. Prin punerea cap la cap a acestor idei, a rezultat o petiţie de 17 pagini, pe care v-o prezentăm în cele ce urmează.

Precizez în mod expres că nici eu, nici ceilalţi iniţiatori ai petiţiei nu suntem membrii ai niciunui partid politic şi nu suntem susţinuţi de vreun partid politic. Deasemenea, semnăturile adunate vor fi utilizate strict în susţinerea petiţiei (vor fi depuse la registratura R.A.T.B. o dată cu textul petiţiei). În niciun caz nu vor fi utilizate pentru furnizarea de materiale publicitare, pentru susţinerea unor candidaţi şi proiecte ale unor partide politice sau candidaţi independenţi şi nu constituie obiectul unui contract de prestări servicii. De asemenea, datele personale astfel conectate nu vor fi făcute publice sub nicio formă şi nu vor fi transferate în alt stat sau teritoriu independent.

Reţineţi, vă rog, faptul că în baza Legii Nr. 544/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 663 din 23 octombrie 2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, datele de identificare din petiţie trebuie să fie REALE, în caz contrar petiţia se clasează!

În viitorul apropiat, petiţia va fi promovată şi prin intermediul reţelelor de socializare, dar şi prin e-mail-uri trimise la adresele de e-mail făcute publice prin postarea lor pe unele forumuri legate de transport în comun sau făcute publice în alte moduri. Pe această cale, dorim să cerem scuze anticipat celor care se vor simţi deranjaţi de primirea unui e-mail pe această temă. Vom trimite un singur e-mail la fiecare adresă, iar pe cei care nu doresc să ia parte la această petiţie (deci nu răspund la e-mail) nu îi vom mai deranja pe viitor. E-mail-urile vor fi trimise de la una din cele două adrese: transportbucuresti.trei(at NO  SPAM!)gmail.com sau ro_dr2007(at NO  SPAM!)yahoo.com .

Ce se solicită prin această petiţie?

1) Modificarea traseului liniei 8, astfel: traseul actual între terminalul ,,Zeţarilor” şi intersecţia Bd. Timişoara cu Bd. G-ral. Vasile Milea, apoi pe un traseu modificat prin Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăveşti, Şos. Orhideelor, până la terminalul ,,Gara Basarab”

2) Menţinerea în circulaţie a liniei 25 pe traseul actual (Depoul Militari – C.F.R. Progresu) cu parcul actual

3) Modificarea traseului liniei 27 astfel: traseul actual între terminalul ,,Complex R.A.T.B. Titan” şi intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Str. 11 Iunie şi Str. Dr. C-tin. Istrate (staţia ,,Parcul Carol”), apoi prin Str. Dr. C-tin Istrate, Şos. Progresului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, până la terminalul ,,Ghencea”

4) Prelungirea traseului liniei 24 peste Pasajul Basarab, prin Şos. Orhideelor, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timişoara până la terminalul ,,C.E.T. Vest – Militari”

5) Modificarea traseului liniei 42, astfel: pe traseul actual între terminalul ,,Piaţa Presei Libere” şi intersecţia Str. Puţul lui Crăciun cu Bd. Ion Mihalache, apoi viraj la dreapta spre Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Pasajul Constanţa, Şos. Chitilei până la terminalul ,,Mezeş”

6) Menţinerea în circulaţie a linie 46 pe traseul actual, cu parcul actual

7) Prelungirea liniei 34 peste Pasajul Basarab prin Şos. Orhideelor, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei până la terminalul ,,Depoul Militari”

8) Reînfiinţarea liniei 44, pe traseul Cartier 16 Februarie – Gara Basarab

9) Revenirea la traseele de bază a liniilor 20 (Laromet – Cal. Plevnei) şi 45 (Mezeş – Gara de Nord), de îndată ce va fi posibil acest lucru (finalizarea lucrărilor pe Str. Buzeşti, Bd. Alex. I. Cuza şi Cal. Berzei).

Iată textul petiţiei:

Domnule director,

Având în vedere că, în curând, va fi deschisă circulaţia tramvaielor pe Pasajul Basarab, realizându-se astfel închiderea inelului principal de circulaţie şi, implicit, noi legături de transport care vor modifica fluxurile de călători, dar şi interesul călătorilor pentru deplasarea pe o anumită relaţie, subsemnaţii dorim să vă aducem unele sugestii cu privire la modificarea traseelor de tramvaie din zona afectată, după cum urmează:

1) Modificarea traseului liniei 8, astfel: traseul actual între terminalul ,,Zeţarilor” şi intersecţia Bd. Timişoara cu Bd. G-ral. Vasile Milea, apoi pe un traseu modificat prin Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăveşti, Şos. Orhideelor, până la terminalul ,,Gara Basarab”

– în acest fel, s-ar realiza o legătură directă între cartierele Rahova şi Ferentari şi Gara Basarab (şi chiar Gara de Nord, aceasta având un acces şi în zona Gării Basarab); în prezent, această legătură nu poate fi făcută decât cu transbordare. În plus, acest traseu ar fi mai scurt decât traseul actual al liniei 8, ceea ce va conduce la un necesar mai mic de vehicule pentru deservirea sa. Surplusul de tramvaie rezultat va putea fi utilizat pentru suplimentarea altor trasee;

– tronsonul părăsit de linia 8 va fi, în continuare deservit de linia 34, reorientată spre această zonă, după cum vom arăta în cele ce urmează (la punctul 7);

– în anexa 1 prezentăm o estimare a timpilor de parcurs şi a numărului de vehicule necesar acestui traseu.

2) Menţinerea în circulaţie a liniei 25 pe traseul actual (Depoul Militari – C.F.R. Progresu) cu parcul actual

– acest traseu a fost reînfiinţat la 25.06.2007 (după o pauză de 16 ani de la desfiinţare), o dată cu suspendarea liniilor 12 şi 35, însă s-a dovedit a fi foarte util călătorilor, asigurând o legătură directă dinspre zona industrială a Cartierului Militari şi zona de nord a Cartierului Drumul Taberei spre zona de sud a oraşului (Piaţa Eroii Revoluţiei, Piaţa Progresul, Cartier Progresul);

– în condiţiile în care parcul de tramvaie al R.A.T.B. a scăzut foarte mult în ultimii ani, nu credem că se mai poate pune problema dublării unor trasee pe distanţe lungi, după cum s-ar întâmpla cu liniile 11 şi 12 între Piaţa Eroii Revoluţiei şi intersecţia Cal. Giuleşti cu Şos. Orhideelor (în eventualitatea reînfiinţării liniei 12);

– considerăm inoportună desfiinţarea liniei 25 şi reînfiinţarea liniei 12 între C.F.R. Progresu şi Gara Basarab. Din zona de sud se asigură o legătură mult mai rapidă cu Gara de Nord şi Gara Basarab utilizând metroul (de la staţia Eroii Revoluţiei);

– pe relaţia Piaţa Eroii Revoluţiei – intersecţia Şos. Orhideelor cu Cal. Giuleşti se poate folosi linia 11, care deja asigură o capacitate de transport suficientă pe această relaţie, nefiind nevoie de o linie care să o dubleze;

– linia 25 şi-a format o clientelă stabilă în aceşti 4 ani de funcţionare, astfel că orice exces de parc ar trebui folosit pentru deservirea acestei linii, nu pentru înfiinţarea de linii de dublură ale liniilor existente.

3) Modificarea traseului liniei 27 astfel: traseul actual între terminalul ,,Complex R.A.T.B. Titan” şi intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Str. 11 Iunie şi Str. Dr. C-tin. Istrate (staţia ,,Parcul Carol”), apoi prin Str. Dr. C-tin Istrate, Şos. Progresului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, până la terminalul ,,Ghencea”

– linia 27 nu are un flux stabil de călători pe relaţia Parcul Carol – Piaţa Unirii, iar în terminalul ,,Piaţa Unirii” apar conflicte de circulaţie cu tramvaiele liniilor 7 şi 32, care circulă la intervale mult mai reduse. Deasemenea, nu este posibilă compensarea întârzierilor apărute pe parcurs şi nici posibilitatea staţionării sau a depăşirii unui vagon defect.

– linia de tramvai de pe Bd. Ghencea şi Cal. 13 Septembrie a fost modernizată în perioada 2005-2006 în sistem ,,green-track”, ea fiind complet separată de traficul auto, permiţând astfel circulaţia tramvaielor fără a fi stânjenite de blocajele în traficul rutier ce apar în zonă. Cu toate acestea, această linie este folosită sporadic, cu mult sub potenţial, de linia 47, cu intervale de succedare între 23 şi 90 de minute şi care nu asigură nicio legătură utilă (cu zona centrală sau cu o staţie de metrou), astfel că numărul de călători ce folosesc această linie este foarte redus;

– principalul flux de călători din zona Bd. Ghencea şi Cal. 13 Septembrie este deservit de linia 385. Această linie asigură o capacitate de transport limitată, astfel că autobuzele circulă în permanenţă cu un grad foarte mare de încărcare. În plus, traficul rutier în zonă este foarte aglomerat pe toată durata zilei, astfel că parcurgerea porţiunii dintre terminalul ,,Ghencea” şi Şos. Progresului poate dura şi mai mult de 30 de minute, în condiţiile în care un tramvai parcurge această distanţă în maxim 10 minute, având avantajul căii de rulare complet separate de traficul auto;

– prin prelungirea traseului liniei 27 spre terminalul ,,Ghencea” se va crea o legătură alternativă între Cartierul Ghencea şi Piaţa Unirii, cu transbordare la linia 32 în staţia ,,Cal. Rahovei” (la intersecţia Şos. Progresului cu Cal. Rahovei). Durata unei asemenea călătorii ar fi de aproximativ 30 de minute, deci un timp de parcurs mult mai bun faţă de cel al liniei 385, mai ales la orele de vârf;

– s-ar crea o legătură cu transbordare (la linia 11 de la Şos. Progresului) între Cartierul Ghencea şi Cartierul Berceni, mult mai rapidă decât utilizarea liniei 173, linie a cărei circulaţie este afectată de traficul rutier, atât pe Bd. Ghencea şi Cal. 13 Septembrie, cât şi pe strada Mihail Sebastian şi Cal. Rahovei;

– călătorii de pe relaţia Titan/Dristor/Vitan ce doresc să facă transbordare la linia 32 o vor putea face în staţia ,,Cal. Rahovei” (la intersecţia Şos. Progresului cu Cal. Rahovei). În acest fel, va scădea şi timpul lor de deplasare, întrucât tronsonul liniei 27 cuprins între Autogara Filaret şi Cal. Rahovei este integral separat de trafic, spre deosebire de linia de pe Bd. George Coşbuc, astfel că poate fi parcurs mai repede;

– călătorii din cartierele Titan, Dristor şi Vitan au la dispoziţie variante mult mai rapide de ajunge în Piaţa Unirii: metroul din zonele Titan şi Dristor (metrou care acoperă tot tronsonul Dristorului – Complex R.A.T.B. Titan al liniei 27), liniile 123 şi 124 de la Cal. Vitan, transbordare la liniile 312 şi 313 de la Bd. Dimitrie Cantemir sau la liniile 7 şi 232 de la Parcul Carol. Aşa poate fi explicat şi numărul mic de călători ce utilizează linia 27 pe tronsonul Parcul Carol – Piaţa Unirii;

– călătorii din cartierele Titan, Dristor şi Vitan care doresc să ajungă în intersecţia Str. 11 Iunie cu Bd. Regina Maria au la dispoziţie linia 23;

– în terminalul ,,Ghencea” pot fi asigurate şi condiţii mai bune pentru conducătorii de tramvaie, aceştia având la dispoziţie şi un grup sanitar. În plus, configuraţia liniilor din terminal permite devansarea unor vagoane defecte;

– un traseu pe ruta Ghencea – Complex R.A.T.B. Titan a mai funcţionat, cu titlu provizoriu, în anul 2003;

– suplimentarea necesară modificării liniei 27 ar putea fi făcută cu tramvaiele obţinute din reorganizarea liniei 8;

– în anexa 1 prezentăm o estimare a timpilor de parcurs şi a numărului de vehicule necesar acestui traseu.

4) Prelungirea traseului liniei 24 peste Pasajul Basarab, prin Şos. Orhideelor, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timişoara până la terminalul ,,C.E.T. Vest – Militari”

– acest traseu ar îngloba şi o parte din linia 47, astfel că această linie ar putea fi desfiinţată;

– tronsonul părăsit de linia 47 (Bd. Ghencea şi Cal. 13 Septembrie) va fi deservit de linia 27, linie ce va asigura deservirea unor fluxuri de călători mult mai mari;

– pentru relaţia Ghencea – C.E.T. Vest se poate folosi linia 221, iar pentru relaţia Ghencea – Piaţa Danny Huwe (Răzoare) se poate utiliza linia 126, sau linia 41 şi transbordare la linia 24, respectiv 25;

– pentru relaţia zonei Petre Ispirescu (intersecţia Str. Petre ispirescu cu Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Drumul Sării şi Şos. Antiaeriană)  cu Piaţa Danny Huwe (Răzoare) se poate folosi linia 96; pentru relaţia cu Bd. Timişoara şi Bd. Iuliu Maniu (zona fostei întreprinderi APACA) se poate utiliza linia 139;

– pentru legătura zonei adiacente Şos. Progresului cu Cartierul Drumul Taberei şi zona industrială a Cartierului Militari se poate folosi linia 25, iar pentru relaţia cu Piaţa Danny Huwe (Răzoare) şi intersecţia Bd. Timişoara cu Bd. G-ral. Vasile Milea se pot folosi liniile 8, 11 şi 25;

– în prezent, atât linia 24, cât şi linia 47 sunt deservite de un număr maxim de 5 tramvaie. Prin combinarea acestor linii s-ar obţine o linie cu o durată estimată de parcurgere a cursei de 140 – 150 minute, deci un interval de succedare la orele vârf de aproximativ 15 – 18 minute, mult mai bun decât al celor două trasee luate separat, fără a fi nevoie de alocarea de vehicule suplimentare;

– în anexa 1 prezentăm o estimare a timpilor de parcurs şi a numărului de vehicule necesar acestui traseu.

5) Modificarea traseului liniei 42, astfel: pe traseul actual între terminalul ,,Piaţa Presei Libere” şi intersecţia Str. Puţul lui Crăciun cu Bd. Ion Mihalache, apoi viraj la dreapta spre Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Pasajul Constanţa, Şos. Chitilei până la terminalul ,,Mezeş”

– în acest fel, s-ar crea o legătură nouă, inexistentă în prezent; în plus, ar fi suplimentată porţiunea de traseu de pe Şos. Chitilei, deservită până în prezent doar de linia 45 şi de linia preorăşenească de autobuze 422 (linie pe care nu se permite utilizarea abonamentelor şi biletelor urbane – valabile la linia 45 – în ciuda tronsonului comun);

– chiar şi în condiţiile menţinerii unui singur vagon pe acest traseu, intervalul de trecere prin staţii ar fi mai redus decât în cazul unui traseului actual;

– considerăm inoportună existenţa traseului actual al liniei 42 sau reorientarea lui spre Gara de Nord când vor fi finalizate lucrările pe Str. Alex. I. Cuza. Între Gara de Nord şi Piaţa Presei Libere există deja liniile de autobuz 105 (acoperă şi Bd. Expoziţiei), 205 şi linia expres 780, linii ce realizează legături mult mai rapide decât actualul traseu 42;

– orice traseu pe relaţia Piaţa Victoriei – Piaţa Presei Libere prin Bd. Expoziţiei nu considerăm că va avea succes în rândul publicului călător, din cauza ocolului prin Bd. Expoziţiei. Călătorii au, oricum, la dispoziţie linia de autobuze 205 pe această relaţie sau pot face transbordare la linia 41 la staţia ,,Bd. Ion Mihalache” (intersecţia Bd. Ion Mihalache cu Str. Mareşal Averescu), în ambele cazuri obţinând un timp de parcurs mult mai bun decât dacă ar fi utilizat linia 42;

– în anexa 1 prezentăm o estimare a timpilor de parcurs şi a numărului de vehicule necesar acestui traseu.

6) Menţinerea în circulaţie a linie 46 pe traseul actual, cu parcul actual

– acest traseu asigură (şi) suplimentarea liniei 34 pe relaţia Bd. Banu Manta – Piaţa Iancului. În ciuda existenţei traseelor de autobuz 330 şi 335, ce se suprapun în mare măsură cu traseul liniei 46,  acestea au deja călători din afara acestui tronson. În plus, nu efectuează staţii la Bucur Obor şi Stadionul Dinamo;

– în condiţiile în care linia 5 a revenit la traseul de bază prin Str. Tunari, este nevoie în mod expres de încă un traseu pe Şos. Ştefan cel Mare, traseu asigurat de linia 46, nefiind nevoie de introducerea altui traseu.

7) Prelungirea liniei 34 peste Pasajul Basarab prin Şos. Orhideelor, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei până la terminalul ,,Depoul Militari”

– linia 34 este principala linie de transport de pe inelul central (inel închis cu Pasajul basarab) al oraşului, astfel că este de aşteptat ca ea să fie prelungită peste noul pasaj. Având în vedere intervalul de succedare destul de mic al acestui traseu, ar fi ideal ca linia să fie prelungită spre Militari sau spre alt capăt de linie;

– reorientarea linie 34 spre un terminal precum ,,Ghencea” o considerăm a fi greu realizabilă, având în vedere condiţiile de trafic din intersecţia de la Piaţa Danny Huwe (Răzoare) şi semaforizarea acestei intersecţii. Astfel, s-ar crea întârzieri pe toată lungimea traseului, atât din cauza faptului că tronsonul din Bd. Timişoara cuprins între Bd. G-ral.Vasile Milea şi Piaţa Danny Huwe nu este separat de traficul auto, dar şi din cauza faptului că semaforizarea din intersecţia respectivă nu permite trecerea decât a unui singur tramvai la fiecare ciclu al semaforului, iar durata între două cicluri este de aproximativ 3 minute. În aceste condiţii, ca urmare a numărului mare de trasee de tramvai din zonă, ar fi imposibilă menţinerea unui interval stabil de succedare între tramvaiele liniei 34 (dar şi a celorlalte trasee din zonă, care vor fi afectate de linia 34), cu atât mai puţin a unui interval de succedare de 4 – 5 minute ca cel din prezent, chiar şi cu suplimentarea masivă a parcului circulant;

– considerăm oportună reorientarea liniei 34 spre terminalul ,,Depoul Militari”. În acest fel, s-ar crea legături noi de transport între Cartierul Drumul Taberei şi zone precum Gara Basarab/Gara de Nord, Ştefan cel Mare, Bucur-Obor. În plus, calea de rulare este complet separată de traficul auto, ceea ce nu va cauza întârzieri datorate traficului, lucru important la un traseu lung – cum este 34 – pe care se doreşte menţinerea unui interval de succedare redus şi constant;

– s-ar reface legătura dinspre zona industrială a Cartierului Militari zona de nord a Cartierul Drumul Taberei spre zona fostei întrepirnderi APACA, zona Universităţii ,,Politehnica”, zona Grozăveşti şi Gara Basarab/Gara de Nord, legătură ce a dispărut o dată cu suspendarea liniei 35 în anul 2007. Având în vedere că traseul liniei 35 ar fi acoperit în mare măsură de linia 34, nu considerăm oportună reînfiinţarea liniei 35, mai ales în condiţiile parcului redus de tramvaie de care dispune R.A.T.B, cu atât mai puţin înfiinţarea unui traseu 35 între Depoul Militari şi Cartierul Tei sau Bucur-Obor;

– s-ar acoperi şi tronsonul părăsit de linia 8, linie ce ar fi reorientată pe traseul Zeţarilor – Gara Basarab, după cum am arătat la punctul 1;

– în anexa 1 prezentăm o estimare a timpilor de parcurs şi a numărului de vehicule necesar acestui traseu.

8) Reînfiinţarea liniei 44, pe traseul Cartier 16 Februarie – Gara Basarab

– în prezent, linia 11 nu poate deservi eficient Cartierul Giuleşti, ne-asigurând legătura cu Gara de Nord sau cu o staţie de metrou importantă. Din staţia de metrou Grozăveşti este necesar un ocol considerabil (Petrache Poenaru – Crângaşi – Basarab), consumator de timp (chiar şi 20 de minute, având în vedere că intervalul mediu dintre două trenuri de metrou este de 10 minute), astfel că majoritatea călătorilor preferă să folosească liniile 162 şi 163 până la Piaţa Crângaşi. Din acest motiv, aceste linii sunt supraaglomerate pe tronsonul cuprins între Piaţa Crângaşi şi Piaţa Giuleşti;

– din cauza traseului foarte lung, linia 11 are frecvent întârzieri în circulaţie, care afectează şi Cartierul Giuleşti, unde nu există altă alternativă (cel mult liniile 162 şi 163 care oricum nu fac faţă), spre deosebire de Şos. Olteniţei (232), Şos. Progresului (25) sau Bd. G-ral. Vasile Milea (105);

– prin înfiinţarea acestui traseu s-ar asigura legătură directă cu Gara Basarab (şi Gara de Nord, care este prevăzută cu un acces în zona Gării Basarab), cu o staţie de metrou (ce asigură o legătură mai bună cu centrul – staţia Basarab) dar şi cu alte trasee de suprafaţă ce asigură legături cu centrul, precum 123 şi 133 sau linia de troleibuz 86 (prin utilizarea pasajului subteran). Din acest motiv, ar scădea şi gradul de aglomerare al autobuzelor arondate liniilor 162 şi 163, ce ar putea deservi mai bine locuitorii din perimetrul Bd. Constructorilor şi din Cartierul Giuleşti-Sârbi, care nu beneficiază de alte trasee în zona lor;

– în anexa 1 prezentăm o estimare a timpilor de parcurs şi a numărului de vehicule necesar acestui traseu.

9) Revenirea la traseele de bază a liniilor 20 (Laromet – Cal. Plevnei) şi 45 (Mezeş – Gara de Nord), de îndată ce va fi posibil acest lucru (finalizarea lucrărilor pe Str. Buzeşti, Bd. Alex. I. Cuza şi Cal. Berzei).

– având în vedere că, în prima fază, vor fi finalizate lucrările pe Str. Alex. I. Cuza şi pe Cal. Buzeşti, tronsul cuprins între Cal. Griviţei şi Piaţa Victoriei, deci va fi posibilă circulaţia tramvaielor până la Gara de Nord (linia 45), propunem ca, până la finalizarea completă a lucrărilor, linia 20 să circule între Laromet şi Gara de Nord, prin Bd. Bucureştii-Noi, Pasajul Constanţa, Cal Griviţei, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Str. Buzeşti, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord, cu întoarcere prin Cal. Griviţei, Str. Buzeşti, Piaţa Victoriei, apoi traseul de ducere.

Anexa ce conţine estimările de timpi de parcurs şi număr de vehicule

Linia 8. Terminal Zeţarilor, Prel. Ferentari, Cal. Ferentari, Cal. Rahovei, Şos. Progresului, P-ţa. Danny Huwe, Bd. Timişoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăveşti, Şos. Orhideelor, Gara Basarab.

Interval mediu de succedare [min] / Nr. vehicule
Tip zi Orele 5 – 8 Orele 8 – 13 Orele 13 – 18 Orele 18 – 21 După 21
Lucrătoare 10 / 10 ture 12 / 9 ture 12 / 9 ture 10 / 10 ture 20 / 5 ture
Nelucrătoare 13 / 7 ture 12 / 8 ture 12 / 8 ture 12 / 8 ture 25 / 4 ture

În prezent, linia 8 este deservită de un număr maxim de 14 tramvaie, din care 10 de la Depoul Militari şi 4 de la Depoul Alexandria. Propunem a se renunţa la deservirea acestei linii de către Depoul Alexandria, cele 4 vagoane urmând a fi alocate liniei 27

Linia 24. Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureştii-Noi, Pasaj Constanţa, Cal. Griviţei, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Şos. N. Titulescu, Pasajul Basarab, Podul Grozăveşti, Şos. Orhideelor, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timişoara, C.E.T. Vest – Militari.

Interval mediu de succedare [min] / Nr. vehicule
Tip zi Orele 5 – 8 Orele 8 – 13 Orele 13 – 18 Orele 18 – 21 După 21
Lucrătoare 18 / 9 ture 15 / 10 ture 18 / 9 ture 15 / 10 ture 25 / 6 ture
Nelucrătoare 19 / 8 ture 19 / 8 ture 19 / 8 ture 19 / 8 ture 25 / 6 ture

În prezent, liniile 24 (Depoul Bucureştii-Noi) şi 47 (Depoul Militari) sunt deservite de un număr maxim de 5 tramvaie pentru fiecare. Propunem păstrarea acestui parc, astfel că noua linie 24 va fi deservită în proporţii egale de amebele depouri.

Linia 27. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. C-tin. Istrate, Şos. Progresului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Terminal Ghencea.

Tipul zilei Interval mediu de succedare propus [min] / Nr. vehicule propus
între orele 5 şi 8 între orele 8 şi 13 între orele 13 şi 18 între orele 18 şi 21 între orele 21 şi 0
Zi lucătoare 8 / 19 ture 9 / 16 ture 11 / 14 ture 9 / 17 ture 15 / 10 ture
Zi nelucrătoare 15 / 10 ture 10 / 15 ture 10 / 15 ture 10 / 15 ture 22 / 7 ture

Din numărul maxim de 19 ture, propunem să se asigure 15 ture de către Depoul Titan (faţă de 12 în prezent) şi 4 ture de către Depoul Alexandria, ture obţinute prin renunţarea la 4 vehicule de pe linia 8, care nu vor mai fi necesare o dată cu modificarea traseului (pentru linia 8 pe noul traseu sunt suficiente cele 10 ture asigurate de către Depoul Militari).

Linia 34. Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timişoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăveşti, Pasajul Basarab, Şos. N. Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Cal. Dudeşti, Depoul Dudeşti (întoarcerea prin Cal. Dudeşti şi Şos. Mihai Bravu).

Interval mediu de succedare [min] / Nr. vehicule
Tip zi Orele 5 – 8 Orele 8 – 13 Orele 13 – 18 Orele 18 – 21 După 21
Lucrătoare 5 / 43 ture 6 / 36 ture 5 / 43 ture 6 / 36 ture 14 / 15 ture
Nelucrătoare 7 / 33 ture 7 / 33 ture 7 / 33 ture 7 / 33 ture 17 / 12 ture

În prezent, numărul de vehicule alocat liniei 34 este de aproximativ 30. În acest caz, vor fi necesare încă 13 ture (7 de la Depoul Dudeşti şi 6 de la Dep. Victoria) pentru a se asigura parcul maxim necesar.

Propunere obţinere ture:

a. de la Depoul Dudeşti: – se vor retrage 4  ture de pe linia 7 (care vor fi preluate de Dep. Giurgiului – alocare suplimentară a 4 ture);

–  se vor retrage 3 ture de pe linia 19 (care vor fi preluate de Dep. Titan – alocare suplimentară a 3 ture).

b. de la Depoul Victoria: – se vor retrage 2 ture de pe linia 20 (care vor fi preluate de Dep. Bucureştii-Noi; depoul Bucureştii-Noi va ceda 2 ture pe linia 41 către Depoul Alexandria);

– se vor aloca suplimentar 4 ture.

Linia 42. Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Str. Dornei, Str. Puţul lui Crăciun (întoarcerea prin Str. Clăbucet, Str. Av. Popişteanu), Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Pasajul Constanţa, Şos. Chitilei, Mezeş-Chitila.

Interval mediu de succedare [min] / Nr. vehicule
Tip zi Orele 5 – 8 Orele 8 – 13 Orele 13 – 18 Orele 18 – 21 După 21
Lucrătoare 65 / 1 ture 65 / 1 ture 65 / 1 ture 64 / 1 ture 0
Nelucrătoare 64 / 1 ture 64 / 1 ture 64 / 1 ture 64 / 1 ture 0

În prezent, linia 42 este deservită de un singur vehicul. Propunem păstrarea acestei repartizări.

Linia 44. Cartier 16 Februarie, Cal. Giuleşti, Şos. Orhideelor, Gara Basarab.

Interval mediu de succedare [min] / Nr. vehicule
Tip zi Orele 5 – 8 Orele 8 – 13 Orele 13 – 18 Orele 18 – 21 După 21
Lucrătoare 10 / 6 ture 10 / 6 ture 10 / 6 ture 10 / 6 ture 15 / 4 ture
Nelucrătoare 15 / 4 ture 12 / 5 ture 12 / 5 ture 12 / 5 ture 20 / 3 ture

Propunem a se deservi de către Depoul Militari. Având în vedere că acest depou asigură, în prezent, un maxim 37 de ture pe toate traseele sale, dintr-un parc de 66 de vehicule, considerăm posibilă alocarea acestor 6 vehicule din parcul acestui depou.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-ar impune suplimentarea parcului circulant total de tramvaie cu 22 de vehicule, repartizate astfel:

–         Dep. Alexandria: 2 vehicule;

–         Dep. Giurgiului: 4 vehicule;

–         Dep. Militari: 6 vehicule;

–         Dep. Victoria: 4 vehicule;

–         Dep. Titan: 6 vehicule.

Cum pot susţine petiţia?

Petiţia va fi depusă la R.A.T.B. la o dată care va fi comunicată aici cu cel puţin 48 de ore înainte. Până atunci, puteţi ajuta semnând în tabelele nominale de semnături, care vor fi anexate petiţiei. Pentru a stabili o întâlnire în vederea semnării tabelelor, trimiteţi un e-mail la transportbucuresti.trei(at-NO SPAM here)gmail.com sau ro_dr2007(at-NO SPAM here)yahoo.com, înlocuind (at-NO SPAM here) cu @. Vă voi răspunde în maxim 48 de ore. Deasemenea, puteţi aduna chiar voi semnături, descărcând tabelul  şi strângând semnături de la rude, colegi, cunoştiinţe, prieteni, vecini sau chiar în stradă (vă rog să nu completaţi numărul de ordine al paginii, acela îl vom aloca când vom pune cap la cap toate tabelele).

Cu cât mai multe semnături, cu atât mai multe şanse de realizare a celor porpuse (chiar şi parţial)! Totodată, o jalbă cu multe semnături va atrage şi atenţia presei, în faţa căreia R.A.T.B. va fi forţată fie să îşi recunoască incompetenţa, fie să ,,dreagă busuiocul”, aplicând măcar o parte dintre măsurile propuse, având în vedere şi faptul că anul ce vine este electoral ba, mai mult, Bucureştiul oricum va avea parte în luna mai de un referendum propus de partidul majoritar în C.G.M.B..

P.S.: Este obligatoriu ca datele din tabel să fie veridice, în caz contrar semnătura nu va fi luată în considerare.

Semnătura ta contează! Susţine dezvoltarea transportului în comun din Bucureşti!