Pe urmele Logofătului Nestor

În încercarea mea de a realiza o prezentare cât mai completă a fostului cartier Uranus, am ajuns şi la strada ce poartă numele Logofătului Ştefan Nestor. Nu am găsit prea multe referinţe despre el, afară de faptul că era un boier din neamul Craioveştilor, primul profesor român de drept, numit în această funcţie în 1816, de către domnitorul Ion Caragea.

Împreună cu alţi demnitari ai regimului turco-fanariot (Atanasie Hristovor, Constantin şi Ioniţă Bălăceanu) a participat la elaborarea aşa-numitei „legiuiri Caragea”, unul din cele 3 coduri juridice din perioada medievală românească.

Semnificaţia cuvântului „logofăt” era aceea de membru al divanului (sfatului domnesc). Ar putea fi echivalentul unui consilier prezidenţial din zilele noastre, sau al unui ministru important.

Strada era scurtă, avea cam 300 de metri lungime şi se întindea între străzile Antim şi Bateriilor:

Nu avem decât puţine imagini de pe traseul ei. Prima, aparţinând lui Gheorghe Leahu, ne înfăţişează chiar casa celebrului logofăt, aflată la numărul 3. Era una din cele mai vechi case de locuit din Bucureşti:

O altă fotografie, făcută în sens invers, ne arată intersecţia cu fosta stradă Petre Locusteanu (scriitor, 1883-1919), care mergea spre stânga (acolo se afla o vilă art-deco pe care am prezentat-o în articolul legat de bd. Unirii)

Se observă pe fundal palatul mănăstirii Antim. Doar 50 de metri mai înapoi, se afla intersecţia cu strada Cazărmii, de unde avem această imagine, pe care am localizat-o ceva mai greu (foto Dan Vartanian 1982):

În final s-a dovedit că acea casă din stânga se afla pe str. Cazărmii nr. 17, iar ruina din faţa ei fusese pe Logofătul Nestor la nr. 12. Îmi susţin afirmaţia cu ajutorul următorului plan cadastral (1974):

Pe colţul opus al intersecţiei, lipită de clădirea unei foste secţii de miliţie, se afla aşa-numita „casă cu fresce”, (foto Gh. Leahu)

Construită în stil baroc, casa adăpostea pe pereţi câteva picturi realizate la începutul sec. XX de maeştrii Ştefan Luchian şi Constantin Artachino. Iată şi un detaliu din curtea interioară:

O altă fotografie priveşte strada de undeva din spate, dinspre biserica Albă-Postăvari. Se observă traseul şerpuit al străzii Bateriilor (Dan Vartanian, album Flickr):

Prin bunăvoinţa lui Alin Giurgea, am intrat în posesia unei imagini luate pe ultimul segment al străzii (anul probabil fiind 1958):

Blocul din fundal se afla pe strada Bateriilor nr. 34 şi avea 3 etaje, iar casa din stânga de la colţ purta nr. 31. Poza e făcută imediat după intersecţia cu strada Cazărmii.

Aceasta a fost povestea străzii Logofătul Nestor, scurtă şi tristă, ca mai toate poveştile provenind din acea zonă frământată, cu un destin nemilos, dar pe care n-o vom uita niciodată.