Strada Carol I. Vadul comercial la 1900(2)

2)-Incălţaminte,Iosef Einhorn

4)-Mercerie,Moise Isac

-Galanterie „La păun”,Aron Zwibel

-Încălţăminte,Iorgu Petrescu

-Încălţăminte,Leon Zinkel

6)-Galanterie,Iosef Solomon

-Tricotaje albe,I,Rozenbaum

-Birou tehnic,Bopp şi Reuther

-Cârciumă,Vasiie Creţu

-Hain© peatru bărbaţi,B.Iose£

-Mobilă,Hochlemberg

-Mobilă,Qshleberg

8)-Manufactura „La globul de argint”,M Kimmel

-Birou,antreprenor Ch. Sternberg

-Articole de voiaj,S. Pinzler

10)-Manu£actură, Avram Nachmias

-Cismărie,A.Petrescu

-Croitorie pentru dame,A. Petrovici

-Încălţăminte „La înger”,Michel Margulis

-Pânzar,Adolf Weiss

12)-Manufactură,M Acicof

-Gabriela Buchman,moaşă

-Cârciumă,Niţă Nicodinescu

-Perier,Carol Tomek

14)-Birou tehnic,Theo Hilmer

-Maşini de cusut,E.Russel

-Velocipede,Reasel

16)-Birou de avocatură,Grigore Duca

18)-Haine pentru barbaţi,Davidovici şi Vein

-Croitorie pentru bărbaţi,M.Goldstein

-Gravor,I.Schwartz

-Mobilă,I.Segal

20)-Giuvaergiu,Leon Weissbluth

-Ceasornicărie,I. Berger

-Galerii-rame „La rama de bronz”,E.Roemer

22)-Giuvaergerie,S. Blatt

-Gravură artistica,M. Kanner

24)-Galerii,rame,pervazuri,0.Roemer

-Giuvaergiu,Adolf Pallatschek

26)-Încălţăminte,L. Schaffer

-Pompe funebre,Vasile Dobrescu

-Cabinet medical,dr.C. Steinhart

-Agenţie de comisioane, Michael Farchy

-Ceasornicărie,L. Weissbluth

-Mobilă,I. Weissblith

28)-Lingerie,Bcaterina Pop

-Optician,A. Hornstein

30)-Birou,inginer    C. Cosăcescu

-Mobilă,Ştefan Szabo

32)-Ceasornicărie,Dawiun Osias

-Ştampile de cauciuc,Carniol-fiul

-Giuvaergeria,Herman Briol

34)-Băcănie,Fotachi Petrescu

-Case de fier,I,Carniol~fiu

-Ştampile de cauciuc,I. Schwartz

36)-Optician,Pascali Steinfeld

-Haine pentru bărbaţi,A.Israelovici

-Manufactură,L. Kramer

38)-Hotel MBudişteaau”

-Haine pentru bărbaţi,Sig.Wientraub

–Giuvaergie, Herman Falender

-Ceasornicărie,Maurice Finkelstein

-Ceasornicărie,P. Steinfeld

-Haine pentru bărbaţi,Leopold Theodorescu

-Samsar,Albert Weissbluth

-Mercerie,Adolf Edelstein

-Mobilă,A. Ginsberg

-Maşini de gătit,L. Rosen

40)-Birou,avocat Aiex. Belcic

-Cârciumă,M. Sterian

-Gravor,L. Maurer-fiu

-Lingerie,T. Guttman

-Fabrica de pălării „La pălăria modernă”

42)- Haine pentru bărbaţi,H.  Leibovici

-Mobilă,Anghel Bruno

-Marchitan,G. Borneanu

44)-Articole de voiaj,L. K.ellerman

46)-Samsar,G. Osias

-Zaraf,David Zisman

-Haine pentru bărbaţi,S. Enniger

-Haine pentru copii,Sig. Weintraub

-pălărier,M. Marcovici

48)-Modistă,Maria Enescu

50)-Berărie,Toma Constaatinescu

-Haine pentru bărbaţi,Hectman şi Kamerling

52)-Mobilă,Israel Solomon

-Cafenea,Toma  Constantinescu

-Mobilă,A. Grunberg

54)-Drogheria şi băcănia „La steagul alb”,Gustav Rietz

-Tapiţerie,Anghel Bruno

56)-Haine pentru bărbaţi,A. Israelovici

58)-Haine pentru bărbaţi „La drapel”,N.   Popescu

-Florăria „Au bon jardinierw,A. Clouard

-Haine pentru bărbaţi,Leopold Todescu

6o)-Hotel”Central”

-Haine pentru bărbaţi,Iosef Bernhard

-Articole de voiaj ,M. Abramovici

-Băcănie,Simion Şerbăneacu

-Pantofar,Costache Ionescu

62)-Ceasornieărie,H. Herşcovici-M,Schifer

-Cârciumă,Gh.Iliescu

Băcănie,St.Constantines cu

-Birt,T. Iliescu

-Cafenea,G.Iliescu

-Mercerie,Aacher Abramovici

-Haine pentru bărbaţi,A. Braunstein

-Încălţăminte,Emanoil Bercovici

64)-Patiserie,Margaret Ungher

-Fabrica de cravate

-Pălării,Sig. Prager

66)Încălţăminte,Emanoil Bercovici

-Prânzelarie,Victor Ungher

-Birou,avocat Vasile Minculescu

-Blănărie,Zisu Constantinescu

-Mastică „La crucea de aur”,Dumitru Marinescu-Bragadiru

-Lingerie,Iosef Solomon

68)-Blănărie,I,Atanasiu

-Blănărie,George      Grigorescu

-Teatrul „Dacia”

70)-Agenţie de comisioane,L.H. Marcus

-Fabricile unite de tricotaje,lingerie şi corsete

-Făinar,Constantin Georgescu

-Hotel „Dacia” (Manuk)

-Încălţăminte „La Coroana României”,L. Friedman

-Încălţăminte,D,Pollak

-Manufactură,Fraţii Simioneacu

-PălăriertD.Nachmias

72)-Haine pentru bărbaţi „La Mihai Viteazul”,Moritz Steinhart

-Zaraf,I.Avram

-Mercerie,I.Schwartz

-Băcănie,N.Balaban

-Cafenea „La Stefănescu”

-Cuţitar,Raiciu Gancioff

-Marchitan,R.Ganciu

-Mercerie,Moritz Rotenberg

-Manufactura „La balon”,Ilie Dumitreacu

-Încălţăminte,M. Goldschlaeger

-Manufactură,Dimitrie Păunescu

-Pălărier, H, Hamerling

74)-Pălării de paie,B. Taubman

-Băcănia „La Vapor”,H. Enescu

-Zaraf,Nissim Aftalion

-Tricotaje,Solomon Herdan

-Haine pentru bărbaţi, Moritz Feiman

-Manufactura „Luca Niculescu”

76)-Depozit de postav,Samuel Steinhart

-Cârciumă,N. Teodorescu şi Sachelarie

-CeasornicărietA. Mizrahy

-Cofetăria „La strugure»,Fraţii Sachelarie

-Căvăfie,Costache Ionescu

-Spirtoase ,C.Eftimiu

78)-Haine pentru bărbaţi,Samuel Steinhart

-Maufactura „Fraţii Simionescu”

-Şalvaragiu,George Pred

80)-Lipscanie,T. Athanasiu

-Pănzărie,Avram Solomon

82)-Locuinţă:Marin Karmitz,proprietatea Th.Athanasiu

84)-Simigerie,Vasile Constantin

-Băcănia „La Valter Mărăcineanu”tI. Nicolescu

-Băcănie,G. Creţoiu

-Făinar ,P.I.Creţoiu

86)-Măcelărie,Sterie Macinca şi D. Matheiu

-Precupeţ,P. Mănciulescu

-Simigerie,Dumitru Gheirghe

-Simigerie,Nicola Iani

88)Ceasornicărie,L.Moscovici

-Filip Osias,armurier

-Băcănie,St. Popescu

-Simigerie,Gheorghe Tănase

Argintar,Z. Moscovici

90)-Băcănie,Dumitrescu de la Teişani

-Vânzător de ouă,Samuel Elias

-Băcănie,Nicolae Petrescu

-Blănărie,Cristache Marinescu

-Băcănie,V.Dumitrescu

92)-Şalvaragiu,George Eftimle

94)-Giuvaergiu,Andrei Dumitru

-Casă de import-export,Martin Schich

96)-Cafegiu,Azaria Melidon,firma:”La trei morisci de cafea”

-Sticlar,Alexandru Dragnea

98)-Tutungerie,Ştefan Nicolescu

-Băcănie,Sol. Silberstein

-Birtul „La băieţii veseli”

-Cârciumă,Barbu Adam                                                                               , ,

10O)-Spaţiu viran

102)-Spaţiu viran

J ţ

104)-Vinuri,G.Bally

106)-Cismărie,C.Ioneacu                                                                          ‘//,’

-Pălărier,Simion Brand                                                                   \

108-116-Spaţiu viran

1l8)-Locuinţă:I. Cohen

120)-Locuinţă:A. Solomon

122)-Locuinţă:Arie Samuel

124)-Locuinţă:Rosa Almosnino

126)Boiangerle,TAbramovici

-Măcelărie,Cucium Eschenazy

128)-Locuirige:Michail Benzal,M. Abramovici

130)-Fermo Mircoush,proprietar

132)-Locuinţă:Ascher Lazăr

134)-Spaţiu viran

136)-Croitorie pentru bărbaţitIacob Kohen

138)-Cabinet medical,dr.M. Levy                             \

Listă întocmită de Emanuel Bădescu