Etimologii ale unor cuvinte

Să începem cu ,,Galați”. Acest cuvânt are 2 origini posibile: una celtică și una cumană. O parte a celților se numeau gali( din grecescul ,,galati”).  ,,Galați” ar putea proveni de la ,,galat” din limba cumană.

Vaslui

orașul Galaţi

Celții erau numiți de greci ,,galati” sau ,,keltoi”, iar în latină ,,celtae”.

Cruce celtică

Numele de ,,Bouddica” ar putea proveni, de la zeița celtică Boudiga( deși numele este destul de controversat).

Imagined portrait of BoudiccaBoudicca

Numele de ,,Mithridates” a fost purtat de 6 regi, unul din cei mai importanți fiind Mithridates al VI-lea Eupator. ,,Mithridates” însemna ,,dăruit de Mithra”, zeu solar care va deveni unul din principalele culte în Imperiul Roman din secolul II d.H. până la începutul secolului IV d.H.

Mithridates al VI-lea Eupator

 numele de Iași” este unul controversat, având mai multe posibilități. Una din ele ar fi că provine de la tribul sarmatic al,,jassilor”( alani). O altă variantă ar putea fi tot un trib sarmatic, înrudit cu alanii, numiți ,,iazygi”. O altă variantă ar putea fi ,,ijász”, din maghiară.

Numele zeiței ,,Bendis”( zeița tracică a căsătoriei) derivă din indo-europeanul ,,bhendh” „legătură”.

Reprezentare a zeiței Bendis

Termenul ,,valah” provine de la un trib celt numit ,,volcae”, care prin slavizare a ajuns ,,valah”. ,,Valah” are aceeași origine ca și ,,Wales” , ,,Walcheren” sau ,,Valonia”.

Etimologia numelui ,,Matei” vine din ebraică(,,Mattithyahu”) și înseamnă ,,dar de la Dumnezeu”.

Termenul de ,,Suceava” ar putea proveni, după Simion Dascălul de la numele unor cojocari unguri, numiți ,,suci”.

Vedere panoramică spre Suceava

Suceava

Termenul de ,,Vaslui” este, foarte probabil de origine pecenego-cumană.

Stema judeţului Vaslui

Stema județului Vaslui

Numele de ,,trac” ar putea proveni, foarte probabil, din grecescul ,,thrakes”. Primul autor care ne vorbește despre traci este Homer( mai exact despre călăreții traci): ,, Caii văzutu-i-am eu, n-au seamăn de/ mari și de mândri,/ Albi ca zăpada sunt ei, și la fugă sunt/ repezi ca vântul,/ Și ferecat îi e carul cu aur și argint,/ și mai are/ Arme grozave de au ce par la/ vedere-o minune./ Dânsul cu ele a venit./ Pacă nici nu se cade pe lume/ Oamenii arme de acestea să poarte”( citatul este dintr-o carte). Herodot îi menționează și el pe traci, citez:,,Neamul tracilor este cel mai numeros din lume după cel al inzilor”.

Herodot dördüncü kitabHerodot

Bustul lui Homer

Numele orașului ,,Bacău” ar putea proveni de la fructul strugurelui, numit bacă, sau de la zeul vinului, numit Bachus. Nicolae Iorga consideră că numele orașului ,,Bacău” provine din slavul ,,bâc”(zimbru).

Numele de ,,Vercingetorix” ar putea însemna, după unele păreri ,,regele marilor luptători”( ver-superior, cingeto-luptător, rix-rege). După alții, numele de ,,Vercingetorix” ar putea fi format din primele silabe ale sintagmei ,,învingător în o sută de bătălii”.