Vechi capete de linii

Capetele de linii sînt locuri interesante. Odată cu extinderea reţelei de transport şi a orasului, liniile s-au întins tot mai mult. O să vedem cîteva locuri pe lîngă care azi trecem fără să ne gîndim c-acum treizeci-patruzeci de ani erau pline de oameni aşteptînd tramvaiul, autobuzul…

Tramvaie

Tramvaiul 5 întorcea pînă la începutul anilor ‘80 în spatele actualei staţii de metrou Aurel Vlaicu (venind pe Calea Floreasca, nu pe Barbu Văcărescu). Dar înainte de asta, tramvaiul întorcea în Floreasca, în părculeţul din spatele actualului Spring Time.

Pînă acum 12-13 ani, un capăt de linie era la Catedrală. Tramvaiele veneau dinspre Calea Griviţei pe Theodor Aman, întorceau pe Berthelot (fostă şi Nuferilor) şi reveneau pe Budişteanu.

În Colentina, înainte ca tramvaiele să întoarcă la podul peste calea ferată spre Constanţa, tramvaiul mergea pe şoseaua Andronache, şi revenea prin strada Cornişor în şoseaua Colentina. Tot în zonă, un capăt de liniea fost la intersecţia dintre Colentina şi Andronache (a rezistat pîn-acum vreo zece ani)

Pe vremea cînd tramvaiele circulau de-a lungul Splaiului, un capăt de linie era la fostul Stăvilar Ciurel (undeva prin dreptul ştrandului de azi). Un alt capăt de linie din zonă să găsea pe strada Pascal Cristian, în spatele căminelor din Regie.

În Ferentari tramvaiele întorceau la Piaţa Ferentari pe vremea cînd linia nu fusese lungită înspre Zeţarilor.

Un capăt de linie era şi înainte de Piaţa Rahova. A rezistat pîn-aproape de zilele noastre.

Odinioară (pînă prin ‘80) tramvaiele care coborau pe Mihai Bravu întorceau la Pod, la vechiul Abator, unde era şi un depou.

Prin anii ‘70, tramvaie întorceau şi la Piaţa Muncii (aşa cum i se spunea atunci). Veneau pe calea Călăraşilor şi se întorceau cam pe actualul bulevard Decebal, revenind prin Agricultorilor…

Demult (să fie vreo 50 de ani de-atunci), un capăt de linie era şi la Piaţa Leul, în rondul de dinaintea intersecţei şoselelor Cotroceni şi Grozăveşti. S-a păstrat un stîlp în mijlocul rondului, de pe vremea aceea.

La fel de demult, tramvaiele întorceau în faţa Gării Obor.

Capete de linii (mai precis locuri unde doar întorceau) erau şi Podurile Izvor şi Mihai-Vodă, înainte de distrugerile ceauşiste cauzate de construirea Centrului Civic.

Înainte de construirea Sălii Palatului şi de re-configurarea actuală a pieţei ei, în spatele Palatului Regal era un părculeţ – şi de asemenea un capăt de linie al tramvaielor ce ulterior aveau să întoarcă la Catedrală.

Un capăt de linie se afla în Titan, la fosta Betonieră, unde tramvaiele întorceau pe lînga complexul comercial de la Barajul Dunării – pînă cam prin ‘80.

Troleibuze

Demult… erau troleibuze ce întorceau la Aeroportul Băneasa. Erau troleibuze ce întorceau pe şoseaua Nordului, la intrarea dinspre Roata Mare a Parcului Herăstrău. Erau troleibuze ce veneau pe Barbu Văcărescu şi întorceau în dreptul părculeţului Verdi de astăzi (pe-atunci nu era pod rutier înspre Fabrica de Glucoză, ci doar feroviar).

În Berceni, troleibuze întorceau, prin anii ‘70, la rondul dinaintea intersecţiei străzii Niţu Vasile cu bulevardul Brîncoveanu.

Pîn-acum vreo trei ani, înainte ca troleibuzelor ce merg pe  şosAntiaeriană să le fie prelungit traseul pînă în şoseaua Alexandriei, capătul de linie era la cimitirul din capătul şoselei Antaieriană, înainte de intersecţia cu Alexandria.

Un capăt de linie cu existenţă efemeră a fost cel de la intersecţia căii Griviţei cu calea Victoriei, folosit vreo trei ani, la sfîrşitul anilor ‘90, de troleibuzele introduse pe Calea Griviţei după desfiinţarea liniilor de tramvai ce duceau la Catedrală.

Capăt de linie se găsea şi la Romancierilor, înainte ca Drumului Taberei să i se finalizeze bucla înspre Tricodava.

Troleibuzele ce veneau din Drumul Taberei au întors şi în Piaţa Operei (la sfîrşitul anilor ‘80, cînd legatura acestui cartier cu restul oraşului fusese întreruptă, troleibuzele ce veneau dinspre partea estică întorcînd la Vasile Pârvan doar).

Autobuze

E cel mai uşor să schimbi traseul unui autobuz – şi capătul lui. De aceea…

Cine-ar crede că Grădina Icoanei era, acum treizeci de ani, un capăt de linie – şi chiar unul mare? Ultimul autobuz a-ntors acolo prin 1991-92. Acolo întorceau, în vremurile bune, autobuze ce veneau din Titan şi Drumul Taberei…

Pîn-acum vreo zece ani, capătul autobuzelor ce veneau dinspre Drumul Taberei nu era Piaţa Romană, ci piaţa Lahovari (fostă şi Cosmonauţilor).

Foişorul de Foc a fost un capăt de linie important de asemenea, pîn-acum cinci-şase ani!

Autobuze au întors multă vreme la intersecţia dintre Drumul Sării, calea 13 Septembrie şi şoseaua Antiaeriană.

Un capăt de linie important era şi la Piaţa Sudului. Era în dreptul actualului talcioc cunoscut ca ‘la Castani’, pe calea Văcăreşti. Acolo ajungea autobuzul 131…

Un capăt de linie s-a găsit pîn-acum vreo zece ani în aşa-numita Platformă Industrială Pipera – şi anume la fosta intreprindere de cinescoape.

Capete de linii au fost şi parcul Carol şi Şincai.