GĂRI DIN BUCUREȘTI MONUMENT ISTORIC – GARA OBOR

garaobor  Gara de Est (Obor) (inclusă în lista monumentelor istorice CFR) a fost inaugurată la 1 februarie 1903. Numele arhitectului e controversat: după unele surse ar fi Petre Antonescu, după alte surse arhitectul Constantin Giogolea, angajat la Servicul Lucrărilor noi CFR, proiectează și realizează gara cu ajutorul antreprizei Inginer Moscovici, în sfârșit, alte surse dau ca necunoscut numele arhitectului. Gara a fost poziționată la periferia orașului, atât pentru ca transportul feroviar să nu provoace disconfort zonelor rezidențiale, cât și din motive economice legate de achiziția terenului. Un alt aspect important în alegerea amplasamentului a fost faptul că în apropiere se ținea oborul.
Arhitectura de factură neoromânească cuprinde elemente specifice construcțiilor de la începutul secolului XX: portalul monumental, cu arcada masivă din piatră “cu ceas” și flancat de două turnuri, parter și două etaje cu acoperișuri înalte în patru ape. Peronul păstrează structura metalică originară, dar a fost vopsit de nenumărate ori. Anexele și instalațiile aferente sunt într-o stare de degradare avansată deși unele dintre ele sunt valoroase atât din punct de vedere tehnic, istoric și estetic (turnul de apă, clădiri anexe, pasarela metalică pietonală). Tâmplăria originală a fost înlocuită cu geamuri termopan, dar clădirea se află încă într-o stare bună de conservare, chiar și în urma incendiului din 2007 care a distrus o parte din acoperiș.
Gara Obor a fost martora unor evenimente istorice deosebite, dar ne rezumăm la a aminti doar celebra retrocedare a unei părți din tezaurul românesc dat spre pază Rusiei în primul război mondial. La 16 iunie 1935 în gara Obor din Bucuresti vor sosi, din ordinul guvernului U.R.S.S., 17 vagoane de marfă, încărcate cu 1443 de lăzi care conţineau doar: titluri de proprietate, valori, acțiuni, obligaţiuni, titluri de credit, garanţii bancare, gajuri, ipoteci, etc. Singurele bancnote restituite Băncii Naționale a României au fost cele românești, în valoare totală de 198.000 lei. Tot în acest transport ne-au mai fost remise şi documente vechi, cărți rare, planuri, hărți, arhive, acte, manuscrise, obiecte bisericești, covoare, carpete, tablouri, picturi, schițe, desene, colecții de artă și bunuri aparținând persoanelor particulare sau instituțiilor de stat.
În prezent, gara Obor nu este foarte populată, însă are o frumusețe aparte care te atrage. Au existat discuții acum câțiva ani, ca din cauza numărului scăzut de trenuri care pornesc din această gară, ea să fie transformată într-un muzeu feroviar, însă momentan proiectul a fost abandonat.