MAUSOLEUL EROILOR DE LA COMANA, JUDETUL GIURGIU

Mausoleul de la Comana a fost înălţat, în 1932, la iniţiativa lui Nicolae Iorga, pe ruinele fostului paraclis al cetăţii Comana, în curtea mănăstirii, în amintirea eroilor români din primul război mondial. Mormintele ostaşilor se aflaseră in curtea mănăstirii, iar osemintele au fost mutate în mausoleu.

Cripta avea dimensiuni de 6 x 6 m, fiind amenajată de Societatea Cultul Eroilor. În criptă au fost depuse osemintele a 564 de eroi, din care 24 identificaţi, iar 540 neidentificaţi. Numele militarilor identificaţi au fost inscripţionate pe plăci din marmură. Ultima statistică privind numărul eroilor din mausoleu datează din anul 1943, menţionându-se că osemintele a 762 de militari, din cimitirele din întreg judeţul Vlaşca au fost depuse în criptă şi în firide individuale.

Pe cripta cu osemintele eroilor sunt încrustate patru versuri semnate de Mircea Dem Rădulescu: „Cei ce căzut-au pentru ţară,/ Pe lanul câmpului bogat,/ Jertfind o-ntreagă primăvară,/ Nu au murit, ci-au înviat”.

Până în 1948 mausoleul a aparţinut Societăţii Cultul Eroilor, ca şi celelalte, mai cunoscute, de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Soveja şi Focşani.

În anul 1944, cand a fost bombardat Bucureştiul, o baterie antiaeriană germană, aflată în pădurea Comana, a doborât un avion britanic. Cinci dintre militarii englezi au murit şi au fost înmormântaţi în curtea mănăstirii. Trei au ramas teferi, iar sătenii i-au predat autorităţilor române, ca să nu cadă în mâinile nemţilor. În 1946, cei trei au fost eliberaţi, iar cei morţi au fost deshumati şi duşi în ţara lor natală. Din 1994 încoace, consulul britanic vine în fiecare an la Comana, cu prilejul Zilei Bujorului, şi se organizează o paradă militară. Ceremoniile militare se fac numai pentru englezi, iar de Ziua Eroilor nu mai vine nimeni la Mausoleul Ostaşilor Români.

Iniţial, conducerea mânăstirii a dorit să transforme Mausoleul într-un paraclis în care să se desfăşoare slujbele religioase pe timpul iernii, când costurile de încălzire ale mânăstirii ar fi fost mult mai ridicate. În acest sens, călugării au demarat lucrări de îmbunătăţire a interiorului mausoleului, spărgând pardoseala acestuia şi ajungând la cripta cu osemintele eroilor. Lucrările au fost întrerupte odată cu sesizarea poliţiei.

Legal, deşi e în curtea mănăstirii, mausoleul aparţine Primăriei comunei Comana, dar acoperişul e spart, iar ploaia curge prin el, lipseşte uşa de la intrare, iniţial de stejar sculptat, acum acoperită cu un afiş.

Pozitiv este faptul că Mânăstirea Comana a fost inclusă de Ministerul Turismului într-un circuit turistic, însă Mausoleul nu este deschis publicului spre vizitare.